skuteczność urzędników zatrudnienie

Walka z bezrobociem po polsku skuteczność urzędów pracy i urzędników zatrudnienie

W naszym kraju od lat walczymy z bezrobociem, a robią to urzędnicy i politycy. Wygląda to tak :)!

Walka z bezrobociem po polsku skuteczność urzędów pracy i urzędników

 

ETAP I WALKI Z BEZROBOCIEM

Najpierw trzeba napisać program walki z bezrobociem, a do tego potrzeba:

 

ZATRUDNIENIA KOLEJNYCH URZĘDNIKÓW (znajomych i znajomych polityków)

ETAP II WALKI Z BEZROBOCIEM

Potem potrzeba napisać podprogramy do walki z bezrobociem, a do tego potrzeba

 

STEREOTYPY KRAJ KOBIETA MĘŻCZYZNA :)

 

Stereotyp kobieta mężczyzna Kobieta zmienną jest przed i po - nie tylko ślubie ;)

 

Stereotyp Męska potencja Twój konar na pewno się rozpali ;)

 

 

Subskrybuj RSS - skuteczność urzędników zatrudnienie